Scroll to top
Duyurular

Bilimsel Program

Kongremizin konuşmacılı detaylı bilimsel programı yayınlanmıştır. Detaylı bilimsel programı pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda yer alan indirme butonunu kullanabilirsiniz. Uydu sempozyum detayları en kısa zamanda bilimsel programda yayınlanacaktır.

1 ARALIK 2022, PERŞEMBE
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 13:45 AÇILIŞ
Dr. Server SERDAROĞLU, Dr. Sedat KİRAZ
13:45 – 15:30 ROMATOLOJİ VE DERMATOLOJİDE SKORLAMA KURSU
 – Dermatolojik Hastalıklarda Skorlama
Dr. Sibel DOĞAN
 – Romatolojik Hastalıklarda Skorlama
Dr. Levent KILIÇ
15:30 – 15:45 KAHVE ARASI
15:45 – 16:15 AKILCI İLAÇ KULLANIMI: INFLAMATUVAR HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KORTİKOSTEROİDLER
Oturum Başkanı: Dr. Emine Figen TARHAN
Konuşmacı: Dr. Abdulsamet ERDEN
16:15 – 16:30 KAHVE ARASI
16:30 – 17:30 PANEL-1
İNFLAMATUVAR HASTALIKLAR-1
Oturum Başkanları: Dr. Burhan ENGİN, Dr. Levent KILIÇ
16:30 – 16:55 Juvenil Psoriasisde Ayırıcı Tanı ve Tedavi
Dr. Tuğba ÖZKÖK
16:55 – 17:20 İnflamatuvar Hastalıklarda Göz Bulguları
Dr. Sibel KADAYIFÇILAR
17:20 – 17:30 Tartışma
17:30 – 18:00 Sözlü Bildiri Oturumu – 1
Oturum Başkanları:
Dr. Alp ÇETİN, Dr. Zekayi KUTLUBAY
SS-001 – Skin Tag ile Metabolik Sendrom Komponentlerinin İlişkisinin Değerlendirilmesi
Sema Koç Yıldırım
SS-002 – Rosacea hastalarında subklinik aterosklerozun akım aracılı dilatasyon yöntemi ile değerlendirilmesi: Vaka-kontrollü çalışma
Nazlı Caf
SS-003 – Multisistemik Tutulumlu Sarkoidoz Hastasında Infliksimab Tedavisi
Serdar Can Güven
SS-004 – Generalize Püstüler Psoriasis: Tedaviye Dirençli Bir Olgu
Kadir Atacan Yıldız
SS-005 – Psoriatik artritte IL-23 inhibitörlerinin 12. haftadaki etkinliği: Prospektif gerçek yaşam deneyimi çalışması
Sera Nur Yücesoy Temiz
SS-006 – İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Ekstraintestinal Manifestasyonlar: Neresinden Bakıp Nereyi, Nasıl Düzeltelim?
Koray Koçhan
SS-007 – Alopesi Areatada Barisitinib Kullanımı:Cerrahpaşa Deneyimi
Gürbüz Yıldırım
2 ARALIK 2022, CUMA
08:30 – 09:45 PANEL- 2
BİYOLOJİK İLAÇ KULLANIMINDA ÖZEL DURUMLARIN YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Dr. Nida GELİNCİK KAÇAR, Dr. Emine Duygu ERSÖZLÜ
08:30 – 08:45 Paradoksel Psoriasis
Dr. Başak ARMAĞAN
08:45 – 09:00 Gebelik
Dr. Sercan GÜCENMEZ
09:00 – 09:15 IBH Varlığında Spondiloartopatilerin Yönetimi
Dr. Nihal ESATOĞLU
09:15 – 09:30 Kronik Viral Hastalıklar Varlığında Biyolojik İlaç Kullanımı
Dr. Sabahattin KAYMAKOĞLU
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 – 10:00 KAHVE ARASI
10:00 – 10:30 UYDU SEMPOZYUM
SECUKINUMAB ile PSORIASIS ve PSORIATIK HASTALIĞA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Moderatörler: Dr. Server SERDAROĞLU, Dr. İhsan ERTENLİ
Konuşmacılar: Dr. Neslihan AKDOĞAN, Dr. Atalay DOĞRU

10:30 – 10:45 KAHVE ARASI
10:45 – 11:15 UYDU SEMPOZYUM
TREMFYA ile CİLTTE HAFIZA HÜCRELERİNDE AZALMA ve SÜRDÜRÜLEBİLİR TAM TEMİZLENME
Moderatör:
Dr. İlknur ALTUNAY
Konuşmacılar:
Dr. Nida KAÇAR & Dr. Didem DİDAR BALCI

11:15 – 12:15 KONFERANS
İNFLAMATUVAR HASTALIKLAR PATOGENEZİNDE MİKROBİYOM VE BESLENME
Oturum Başkanı: Dr. İhsan ERTENLİ
Konuşmacı: Dr. Tarkan KARAKAN
12:15 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:45 PANEL- 3
PSORİATİK HASTALIK 2022
Oturum Başkanları: Dr. Emel BÜLBÜL BAŞKAN, Dr. Umut KALYONCU
13:30 – 13:50 Psoriasisten Psoriatik Artrite Geçiş Engellenebilir mi?
Dr. Burhan ENGİN
13:50 – 14:10 Psoriatik Hastalığın Diğer Bileşenleri; Entezit, Artrit, Üveit
Dr. Timuçin KAŞİFOĞLU
14:10 – 14:30 Psoriasis ve Kardiyovasküler Risk
Dr.Cemal BES
14:30 – 14:45 Tartışma
14:45 – 15:15 KAHVE ARASI
15:15 – 15:45 UYDU SEMPOZYUM
SPONDİLOARTRİTLERİN TEDAVİSİNDE NEDEN HUMIRA?
Moderatörler: Dr. Vedat HAMURYUDAN, Dr. Sedat KİRAZ
Spondiloartritlerde tüm bulguları kontrol altına almak mümkün mü?
Dr. Pamir ATAGÜNDÜZ
Spondiloartritlere eşlik eden İBH bulgularında HUMIRA
Dr. Sabahattin KAYMAKOĞLU
Spondiloartritlere eşlik eden göz bulgularında HUMIRA
Dr. İlknur TUĞAL TUTKUN
15:45 – 16.00 KAHVE ARASI
16:00 – 16:30 UYDU SEMPOZYUM
PSORIYATİK HASTALIK GÜNCELLEMESİ ve CERTOLIZUMAB PEGOL
PsA Güncellemesi ve Certolizumab Pegol Deneyimi
Dr. Umut KALYONCU
PsO Güncellemelsi ve Certolizumab Pegol Deneyimi
Dr. Burhan ENGİN

16:30 – 17:45 PANEL- 4
GÜNCEL KLAVUZLAR
Oturum Başkanları: Dr. Ayşen AKINCI, Dr. Özlem SU KÜÇÜK
16:30 – 16:50 Psoriasis Tedavisinde Güncel Klavuzlar
Dr. Aslı HAPA
16:50 – 17:10 Psoriatik Artrit Tedavisinde Güncel Klavuzlar
Dr. Şükran ERTEN
17:10 – 17:30 IBH Tedavisinde Güncel Klavuzlar
Dr. Yusuf ERZİN
17:30 – 17:45 Tartışma
17:45 – 18:15 Sözlü Bildiri Oturumu – 2
Oturum Başkanları:
Dr. Adem KÜÇÜK, Dr. Burhan ENGİN
SS-008 – Oral Liken Planus Tedavisinde Topikal Tazaroten Etkinliği
Munise Daye
SS-009 – Olgu Sunumu: 3 adet Hidradenitis Suppurativa Hastasında Sekukinumab Deneyimi
Mahmut Gazi Ergün
SS-010 – Pernio ile Prezente Olan Romatoid Artrit Olgusu
Fahrettin Bıçakcı
SS-011 – Juvenil İdyopatik Artrit ve Ailesel Akdeniz Ateşi ile Başvuran Çocuk Hastalarda Juvenil Fibromiyalji Sıklığının Değerlendirilmesi
Duygu Kurtuluş
SS-012 – İntravezikal BCG tedavisi sırasında görülen nadir bir komplikasyon-Reaktif Artrit
Tuğba Ocak
SS-013 – Romatoloji perspektifinden Sarkoidoz: tek merkez deneyimi
Hatice Ecem Konak
SS-014 – Geç başlangıçlı Kriyopirin İlişkili Periyodik Sendrom (CAPS) vakası
Yeşim Erez
SS-015 – Hekimlerin Maymun Çiçeği Hastalığı (Monkeypox) Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Değerlendirildiği Kesitsel Bir Çalışma: Ne kadar biliyoruz?
Taha Koray Sahin
SS-016 – İnsülin Direnci Seboreik Dermatit’te Yeni Bir Komorbidite Mi?: Bir Vaka Kontrol Çalışması
Burak Akşan
3 ARALIK 2022, CUMARTESİ
08:30 – 09:45 PANEL- 5
İNFLAMATUVAR HASTALIKLARDA JAKLAR’IN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI
Oturum Başkanları: Dr. Bilal DOĞAN, Dr. Gülen HATEMİ
08:30 – 08:45 Dermatolojide JAK İnhibitörlerinin Kullanılması: Yeni Ufuklar
Dr. Neslihan DEMİREL ÖĞÜT
08:45 – 09:00 Romatolojide JAK İnhibitörlerinin Kullanılması: Yeni Ufuklar
Dr. Zevcet YILMAZ
09:00 – 09:15 Gastroenterolojide JAK İnhibitörlerinin Kullanılması: Yeni Ufuklar
Dr. İbrahim HATEMİ
09:15 – 09:30 Jak İnhibitörlerinin Güvenlik Profilinin Değerlendirilmesi
Dr. Nevsun İNANÇ
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 – 10:00 KAHVE ARASI
10:00 – 10:30 UYDU SEMPOZYUM
PSORİATİK ARTRİT TEDAVİSİNDE ARTAN SEÇENEKLER VE İYİLEŞEN YAŞAMLAR
Moderatörler: Dr. Veli YAZISIZ, Dr. Recep DURSUN
Psoriatik Artrit Tedavi Yolculuğunda HUMIRA
Dr. Zevcet YILMAZ
SKYRIZI, Psoriasis ve Psoriatik Artritte Hedefe Ulaştıran Seçenek
Dr. Sinan DOĞAN

10:30 – 10:45 KAHVE ARASI
10:45 – 11:15 UYDU SEMPOZYUM
ROMATOİD ARTRİT TEDAVİSİNDE BARİSİTİNİB ETKİLİLİK VE GÜVENLİLİK VERİLERİ
Moderatör: Dr. Cemal BES
Konuşmacı: Dr. Timuçin KAŞİFOĞLU

11:15 – 11:30 KAHVE ARASI
11:30 – 12:00 KONFERANS
SERO NEGATİF OTOİMMÜN HASTALIK DEYİNCE NE ANLIYORUZ?
Oturum Başkanı: Dr. Göksal KESKİN
Konuşmacı:Dr. Taşkın ŞENTÜRK
12:00 – 12:30 KONFERANS
SEDEFLE KARIŞAN DERİ HASTALIKLARI: GÖRSELLER EŞLİĞİNDE İNTERAKTİF SORU CEVAP OTURUMU
Oturum Başkanı: Dr. Yalçın TÜZÜN
Konuşmacı:Dr. Pelin KARTAL
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:45 PANEL- 6
PSORİASİS VE PSORİATİK ARTRİT: GÜNÜMÜZ TEDAVİLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Server SERDAROĞLU, Dr. Ömer KARADAĞ
13:30 – 13:50 Psoriasis ve Psoriatik Artrit Tedavisinde Sentetik DMARD Kullanımı
Dr. Filiz TOPALOĞLU DEMİR, Dr. Hakan BABAOĞLU
13:50 – 14:10 Psoriasis ve Psoriatik Artrit Tedavisinde Anti-TNF İlaçların Kullanımı
Dr. Bilal DOĞAN, Dr. Veli YAZISIZ
14:10 – 14:30 Psoriasis ve Psöriatik Artrit Tedavisinde IL 17 Yolaklarını Bloke Eden Ajanlar
Dr. Umut KALYONCU, Dr. Murat BORLU
14:30 – 14:50 Psoriasis ve Psöriatik Artrit Tedavisinde IL 12-23 / 23 Yolaklarını Bloke Eden Ajanlar
Dr. Nida GELİNCİK KAÇAR, Dr. Servet AKAR
14:50 – 15:15 KAHVE ARASI
15:15 – 15:45 UYDU SEMPOZYUM
IXEKIZUMAB ile PSORIASIS ve PSORİYATİK ARTRİT TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Moderatörler: Dr. Umut KALYONCU, Dr. Güneş GÜR AKSOY
Konuşmacılar:Dr. Duygu ERSÖZLÜ, Dr. Levent ÇINAR


15:45 – 16:15 KAHVE ARASI
16:15 – 17:45 PANEL – 7
BEHÇET HASTALIĞI; ZOR OLGULAR
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Ali GÜRER, Dr. Vedat HAMURYUDAN
16:15 – 16:30 Deri Tutulum
Dr. Zekayi KUTLUBAY
16:30 – 16:45 Göz Tutulum
Dr. İlknur TUĞAL TUTKUN
16:45 – 17:00 Vasküler Tutulum
Dr. Gülen HATEMİ
17:00 – 17:15 İntestinal Tutulum
Dr. Erkan PARLAK
17:15 – 17:30 Nörolojik Tutulum
Dr. Eylem TEKE
17:30 – 17:45 HUVAM / Behçet Serisi
Dr. Ömer KARADAĞ
4 ARALIK 2022, PAZAR
09:00 – 09:30 KONFERANS
İNFLAMATUVAR HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE IVIG KULLANIMI: HANGİ HASTAYA NE ZAMAN?
Oturum Başkanı: Dr. Zekai KUTLUBAY
Konuşmacı: Dr. Berkan ARMAĞAN, Dr. Meltem TÜRKMEN
09:30 – 10:00 KAHVE ARASI
10:00 – 11:15 PANEL- 8
HS / ATOPİK DERMATİT
Oturum Başkanları: Dr. Özlem SU KÜÇÜK, Dr. Murat BORLU
10:00 – 10:20 HS Tanı ve Tedavisi
Dr.Zeynep ALTAN FERHATOĞLU
10:20 – 10:40 Atopik Dermatit Patogenezi
Dr. Emel BÜLBÜL BAŞKAN
10:40 – 11:00 Erişkin Atopik Dermatit: Klinik Özellikler ve Tedavisi
Dr. Özge AŞKIN
11:00 – 11:15 Kronik Ürtiker Tedavisi
Dr. Özge AŞKIN
11:15 – 12:00 KAPANIŞ