Scroll to top
Duyurular

Bilimsel Program

 

18 ARALIK 2023, PAZARTESİ

13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 14:15 AÇILIŞ
Dr. Server SERDAROĞLU, Dr. Ali İhsan ERTENLİ
14:15 – 15:45 KONFERANS
ROMATOLOJİ VE DERMATOLOJİDE SKORLAMA KURSU
Oturum Başkanları: Dr. Zekayi Kutlubay, Dr. Ali Akdoğan
–       Dermatolojik Hastalıklarda Skorlama
Dr. Yıldız Gürsel Ürün
–       Romatolojik Hastalıklarda Skorlama
Dr. Levent Kılıç
15:45 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 16:15 KONFERANS
İNFLAMATUVAR HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE IVIG KULLANIMI:
Oturum Başkanları: Dr. Nida Gelincik Kaçar, Dr. Adem Küçük
–       Hangi Hastaya Ne Zaman?
Dr. Meltem Türkmen
–       Etki Mekanizması
Dr. Berkan Armağan
16:15 – 17:30 PANEL- 1
İMMUN SİSTEM-GÜNCELLEME
Oturum Başkanları: Dr. Nevsun İnanç, Dr. Burhan Engin
16:15 – 16:45 ANA yeni sınıflama sistemi
Dr. Timuçin Kaşifoğlu
16:45 – 17:15 İnflamasyon yolaklarına güncel bakış
Dr. Veli Yazısız
17:15 – 17:30 Kahve Arası
17:30 – 18:00 PANEL- 2
PSORİASİS TANISI KOLAY MI? GÖRSELLER EŞLİĞİNDE SORU CEVAP OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Burhan Engin, Dr. Hamit Küçük
Konuşmacı: Dr. Murat Borlu
18:00 – 18:30 GÖRÜNTÜDEN TANIYA YARIŞMA
Oturum Başkanları: Dr. Ali İhsan Ertenli, Dr. Emre Bilgin
18:30 – 19:15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU – 1
Oturum Başkanları: Dr. Zekayi Kutlubay, Dr. Zeynep Altan Ferhatoğlu, Dr. İsmail Uçar
SS-001 Ankilozan Spondilit Hastalarının Toraks Bilgisayarlı Tomografilerinde Saptanan Manubriosternal Eklem Değişiklikleri Ve Klinik Bulgularla Olan İlişkisi
Dr. Yeşim Erez
SS-002 Hidroksiklorokin Kullanımı Sonrası Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstülozis Gelişen Skleroderma Olgusu
Dr. Şeref Sülükçü
SS-003 Tedaviye Dirençli, İxekizumab Sağaltımına Cevap Veren Bir Hidradenitis Suppurativa Olgusu
Dr. Gülfem Ünsal
SS-004 Romatoid Artrit Hastasında Tosilizumab İlişkili Enfeksiyon Sonrası Gelişen Lineer Iga Dermatozu Olgusu
Dr. Alper Yıldırım

 

19 ARALIK 2023, SALI

08:30 – 09:45 PANEL- 3
BİYOLOJİK İLAÇ KULLANIMINDA ÖZEL DURUMLARIN YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Dr. Emel Bülbül Başkan, Dr. Vedat Hamuryudan
08:30 –08:45 Paradoksal Psoriasis
Dr. Burhan Engin
08:45 – 09:00 Gebelik ve Emzirme
Dr. Başak Armağan
09:00 – 09:15 Tüberkuloz
Dr. Zevcet Yılmaz
09:15 – 09:30 Kanser Varlığında Biyolojik İlaç Kullanımı
Dr. Cemal Bes
09:30 – 09:45 Tartışma
09:45 – 10:00 Kahve Arası
10:00 – 10:30 UYDU SEMPOZYUM
SKYRIZI ile Sürdürülebilir Yüksek Etkililik ve İyileşen Yaşamlar
Moderatör: Dr. Murat Borlu
Konuşmacılar: Dr. Sema Koç Yıldırım, Dr. Özge Sevil Karstarlı Bakay

10:30 – 10:45 Kahve Arası
10:45 – 11:15 UYDU SEMPOZYUM
Secukinumab ile Psoriasis ve Psoriatik Artrite Multidisipliner Yaklaşım
Moderatörler: Dr. Server Serdaroğlu, Dr. İhsan Ertenli
Konuşmacılar:Dr. Şirin Yaşar, Dr. Umut Kalyoncu

11:15 – 12:00 KONFERANS
İMMUN CHECKPOINT İNHİBİTÖRLERİNE BAĞLI İNFLAMATUAR-OTOİMMUN ETKİLERİN YÖNETİMİ
Oturum Başkanı: Dr. Serdal Uğurlu, Dr. Ayşen Akıncı
Konuşmacı: Dr. Emre Bilgin
12:00 – 12:15 Kahve Arası
12:15 – 13:15 PANEL- 4
PSORİATİK HASTALIK – HOCAYA DANIŞ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Burhan Engin, Dr. Fatoş Önen, Dr. Sedat Kiraz
12:15 – 12:30 Psoriasis ve Psoriatik artrit birlikteliği. Psoriasisten Psoriatik Artrite Geçiş Engellenebilir mi?
Dr. Neslihan Demirel Öğüt
12:30 – 12:45 GRAPPA Slayt Seti Sunumu
Dr. Gizem Ayan
12:45 – 13:00 Psoriatik Hastalıkta Kardiyovasküler Riskin Yönetimi
Dr. Duygu Ersözlü
13:00 – 13:15 Tartışma
13:15 – 14:15 Öğle Yemeği
14:15 – 14:45 UYDU SEMPOZYUMU
Ixekizumab ile Psoriyazis ve Psöriyatik Artrit Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım
Moderatörler: Dr. Zevcet Yılmaz, Dr. Bilal Doğan
Konuşmacı: Dr. Sercan Gücenmez, Dr. Aslı Hapa

14:45 – 15:00 Kahve Arası
15:00 – 15:45 PANEL- 5
GÜNCEL KILAVUZLAR
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Ali Gürer, Dr. Süleyman Özbek
15:00 – 15:15 Psoriasis Tedavisinde Güncel Kılavuzlar
Dr. Nida Gelincik Kaçar
15:15 – 15:30 Psoriatik Artrit Tedavisinde Güncel Kılavuzlar
Dr. Umut Kalyoncu
15:30 – 15:45 İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları Tedavisinde Güncel Kılavuzlar
Dr. Murat Törüner
15:45 – 16:15 UYDU SEMPOZYUMU
Hidradenitis Suppurativa Tedavisinde Secukinumab
Moderatör: Dr. Murat Borlu
Konuşmacı: Dr. Aslı Hapa


16:15 – 16:30 Kahve Arası
16:30 – 17:30 PANEL – 6
HİDRADENİTİS SUPPURATİVA  – HOCAYA DANIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı: Dr. Özlem Su Küçük
Tartışmacılar:
Dr. Şirin Pekcan Yaşar
Dr. Zeynep Altan Ferhatoğlu

 

20 ARALIK 2023, ÇARŞAMBA

08:30 – 09:15 PANEL- 7
İNFLAMATUVAR HASTALIKLARDA KÜÇÜK MOLEKÜLLER
Oturum Başkanları: Dr. Nilgün Şentürk, Dr. Göksal Keskin
08:30 – 08:50 JAK İnhibitörleri
Dr. Aslı Hapa
08:50 – 09:05 Fosfodiesteraz İnhibitorleri
Dr. Pelin Kartal
09:05 – 09:15 Tartışma
09:15 – 09:30 Kahve Arası
09:30 – 10:00 UYDU SEMPOZYUM
Romatolojik Hastalıklarda Tedavi Beklentilerine Meydan Okuyun
Oturum Başkanı: Dr. Göksal Keskin
Romatoid Artrit Tedavisnde RINVOQ
Dr. Kenan Aksu
Ankilozan Spondilit Tedavisinde RINVOQ
Dr. Fulya Coşan
Psöriyatik Artrit Tedavisinde RINVOQ
Dr. Duygu Ersözlü

10:00 – 10:30 Kahve Arası
10:30 – 11:30 PANEL- 8
PSORİASİS VE PSORİATİK ARTRİT: GÜNÜMÜZ TEDAVİLERİ – 1
Oturum Başkanları: Dr. Server Serdaroğlu, Dr. Ayten Yazıcı
10:50 – 11:00 Psoriasis ve Psoriatik Artrit Tedavisinde Sentetik DMARD Kullanımı
Dr. Filiz Topaloğlu / Dr. Abdulsamet Erden
11:00 – 11:30 Psoriasis ve Psoriatik Artrit Tedavisinde Anti-TNF İlaçların Kullanımı
Dr. Müge Güler Özden / Dr. Şükran Erten
11:30 – 12:00 PANEL- 9
PSORİASİS VE PSORİATİK ARTRİT: GÜNÜMÜZ TEDAVİLERİ – 2
Oturum Başkanları: Dr. Süleyman Serdar Koca, Dr. Murat Borlu
11:30 – 12:00 Psoriasis ve Psöriatik Artrit Tedavisinde IL 17 Yolaklarını Bloke Eden Ajanlar
Dr. Esra Adışen / Dr. Yusuf Karabulut
12:00 – 12:30 Psoriasis ve Psöriatik Artrit Tedavisinde IL 12-23 / 23 Yolaklarını Bloke Eden Ajanlar
Dr. Emel Bülbül Başkan / Dr. Sibel Bakırcı
12:30 – 13:00 UYDU SEMPOZYUM
Bio-naif Hastaların Tedavi Yolculuğunda HUMIRA
Oturum Başkanı: Dr. Vedat Hamuryudan
Konuşmacılar:  Dr. Berkan Armağan, Dr. Şule Yaşar Bilge


13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:00 PANEL – 10
ATOPİK DERMATİT – HOCAYA DANIŞ OTURUMU
Oturum Başkanı: Dr. Bilal Doğan
TARTIŞMACILAR
Dr. Özlem Su Küçük
Dr. Levent Çınar
15:00 – 15:15 Kahve Arası
15:15 – 15:45 UYDU SEMPOZYUM
PDE-4 İnhibitörü Apremilast: Sahne Senin
Oturum Başkanları: Dr. Server Serdaroğlu, Dr. Sedat Kiraz
Dermatolojide Apremilastın Yeri
Dr. Emel Bülbül Başkan
Romatolojide Apremilastın Yeri
Dr. Gülen Hatemi


15:45 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 17:00 PANEL- 11
ALOPESİ AREATA – HOCAYA DANIŞ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Server Serdaroğlu
Dr. Nilgün Şentürk
Dr. Özge Aşkın
17:00 – 17:15 Kahve Arası
17:15 – 17:45 PANEL – 12
YAPAY ZEKA – CHAT GPT VE DİĞER DİL MODELLERİ – AKADEMİDE NELER GETİRECEK, NELER GÖTÜRECEK?
Oturum Başkanları: Dr. Emine Figen Tarhan, Dr. Sercan Gücenmez
Konuşmacı: Dr. Hakan Babaoğlu
17:45 – 18:00 Kahve Arası
18:00 – 18:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU – 2
Oturum Başkanları: Dr. Zekayi Kutlubay, Dr. Özge Aşkın, Dr. İsmail Uçar
SS-005 Potansiyel Tedavisi Zor Psoriatik Artrit Prevalansı Ve Katkıda Bulunan Faktörler
Dr. Gülay Alp
SS-006 Tofasitinib’E Direnç Gösteren Alopesi Areata Hastalarının Barisitinib Yanıtı
Dr. Eylül Kasapoğlu
SS-007 Verrüköz Lupus Eritematozus
Dr. Kadir Kaya

 

21 ARALIK 2023, PERŞEMBE

09:00 – 09:30 PANEL – 13
AKILCI İLAÇ KULLANIMI: İNFLAMATUVAR HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KORTİKOSTEROİDLER
Konuşmacı: Dr. Zeynep Altan Ferhatoğlu
09:30 – 09:45 Kahve Arası
09:45 – 11:15 PANEL – 14
ZOR OLGULAR; MULTİDİSİPLİNER TARTIŞMA
Oturum Başkanları: Dr. Yalçın Tüzün, Dr. Servet Akar
09:45 – 10:00 Nodüler Deri Lezyonları
Dr. Zekayi Kutlubay
10:00 – 10:15 Sekonder Vaskülit
Dr. Gülen Hatemi
10:15 – 10:30 Sklerit – Episklerit Üveit
Dr. Sibel Kadayıfçılar
10:30 – 10:45 Otoimmün Sklerozan Kolanjit
Dr. Erkan Parlak
10:45 – 11:00 Tartışma
11:00 – 11:15 KAPANIŞ