Scroll to top

Sözlü Bildiri Oturumları

[SS-001]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 1 | Tarih: 16.12.2021, 18:30 – 18:36 | Salon: Toplantı Salonu]

Kronik Hepatit B enfeksiyonu olan şiddetli plak psoriasisli hastada ustekinumab deneyimi-Psoriasisde multidisipliner yaklaşımın önemi

Tuğba Özkök Akbulut1, Bilgehan Yüzbaşıoğlu2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji, İstanbul

[SS-002]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 1 | Tarih: 16.12.2021, 18:36 – 18:42 | Salon: Toplantı Salonu]

Romatoloji Kliniği Tarafından Dermatoloji Kliniği’ne Konsülte Edilen Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Nazlı Caf1, Ayşe Nilhan Atsü2Ozan Yıldırım1, Bilgen Erdoğan1

1SBÜ Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Dermatoloji Kliniği
2İstanbul Kent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

[SS-003]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 1 | Tarih: 16.12.2021, 18:42 – 18:48 | Salon: Toplantı Salonu]

Palmoplantar Keratodermalı Hastalarda Eklem Tutulumu: 9 hastanın retrospektif değerlendirilmesi

Dua Cebeci1, Seide Karasel2, İlke Akçay3

1gazimağusa devlet hastanesi,deri ve zührevi hastalıklar kliniği, gazimağusa,KKTC
2gazimağusa devlet hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniği,gazimağusa, KKTC
3doğu akdeniz üniversitesi, biyoistatistik anabilim dalı, gazimağusa,KKTC

[SS-004]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 1 | Tarih: 16.12.2021, 18:48 – 18:54 | Salon: Toplantı Salonu]

Aşırı yüksek eritrosit sedimentasyon hızının (>=100 mm/sa) romatolojik hastalıklardaki yeri: tek merkezli retrospektif analiz

Zehra Özsoy1, Emre Bilgin1, Seren Aksun2, İmdat Eroğlu2, Umut Kalyoncu1

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı & Romatoloji Bilim Dalı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

[SS-005]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 1 | Tarih: 16.12.2021, 18:54 – 18:00 | Salon: Toplantı Salonu]

Kronik bel ağrısı tanısı ile takip edilmiş Okronozis’lİ bir olgu sunumu

Muhammed Recai Akdoğan, Ekin Başak Doğancı, Zeynep Tüzün, Nurnisa Öztürk, Meltem Alkan Melikoğlu

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum

[SS-006]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 2 | Tarih: 17.12.2021, 17:45 – 17:51 | Salon: Toplantı Salonu]

Biyolojik tedavi kullanan çocuk hastalarda Covid-19 aşılarının güvenlik profilinin değerlendirilmesi

Ramazan Emre Yiğit, Kadir Ulu, Şengül Çağlayan, Taner Coşkuner, Gülbeyaz Göktuğ, Merve Sözen, Betül Sözeri

Sağlık Bilimleri Üniversite, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Kliniği

[SS-007]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 2 | Tarih: 17.12.2021, 17:51 – 17:57 | Salon: Toplantı Salonu]

Kronik spontan ürtikerde hematolojik inflamatuvar parametrelerin değerlendirilmesi

Havva Hilal Ayvaz Çelik

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Ana Bilim Dalı, Isparta

[SS-008]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 2 | Tarih: 17.12.2021, 17:57 – 18:03 | Salon: Toplantı Salonu]

Nadir Yerleşimli Bir Eritema Diskronikum Perstans Olgusu: Sebep Covid-19 Enfeksiyonunun İndüklediği İnflamatuvar Kaskat Mı?

Burak Akşan1, İlknur Okur Akşan2, Işıl Deniz Oğuz1, İlkay Çınar3

1Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Giresun
2Giresun Üniversitesi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Giresun
3Giresun Üniversitesi Tıp fakültesi,Patoloji Ana Bilim Dalı,Giresun

[SS-009]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 2 | Tarih: 17.12.2021, 18:03 – 18:09 | Salon: Toplantı Salonu]

Biontech/Pfizer aşısı sonrası eritrodermi ile seyreden psoriasis vulgaris: Bir olgu sunumu

Selim Gümüş, Sera Nur Yücesoy, Burhan Engin

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

[SS-010]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 2 | Tarih: 17.12.2021, 18:09 – 18:15 | Salon: Toplantı Salonu]

HIV pozitif, şiddetli hidradenitis süpürativa hastasında adalimumab ile başarılı bir şekilde tedavi, bir olgu sunumu

Emre Bayındır, Burhan Engin

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, İstanbul

[SS-011]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 2 | Tarih: 17.12.2021, 18:15 – 18:21 | Salon: Toplantı Salonu]

Konvalsiyonel Tedavilere Dirençli Psoriasis Vulgaris Tanılı Hastalarda Biyolojik Tedavi Kullanımı – Cerrahpaşa Deneyimi

Gürbüz Yıldırım, Neval Rozerin Altunkalem, Özge Aşkın, Burhan Engin

Cerrahpasa Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

[SS-012]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 2 | Tarih: 17.12.2021, 18:21 – 18:27 | Salon: Toplantı Salonu]

Amiloidozla prezente olan Ankilozan Spondilit olgusu

Fahrettin Bıçakcı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

[SS-013]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 2 | Tarih: 17.12.2021, 18:27 – 18:33 | Salon: Toplantı Salonu]

İntrakardiyak trombüsü olan Behçet hastalarının klinik özellikleri ve tedavi sonuçların değerlendirilmesi

Tahir Saygın Öğüt1, Veli Yazısız1, Funda Erbasan1, İbrahim Başarıcı2, Mustafa Ender Terzioğlu1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya

[SS-014]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 2 | Tarih: 17.12.2021, 18:33 – 18:39 | Salon: Toplantı Salonu]

İnflamatuar barsak hastalığı olan hastalarda vedolizumab tedavisi altında yeni artrit/artralji gelişimi: vaka sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Reyhan Köse Çobanoğlu

Aydın Devlet Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Aydın

[SS-015]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 2 | Tarih: 17.12.2021, 18:39 – 18:45 | Salon: Toplantı Salonu]

Dirençli ülser ile başvuran sistemik skleroz olgusunda skuamöz hücreli karsinom

Dilek Tezcan1, Selda Hakbilen2

1Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

[SS-016]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 3 | Tarih: 18.12.2021, 18:00 – 18:06 | Salon: Toplantı Salonu]

Covid-19 pnömonisi mi? İnterstisyel akciğer hastalığı mı?; Antisentetaz sendromu tanısı alan olgu

Güllü Sandal Uzun, Gizem Ayan, Zehra Özsoy, Mustafa Ekici, Erdinç Ünaldı, Levent Kılıç, Umut Kalyoncu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı, Ankara

[SS-017]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 3 | Tarih: 18.12.2021, 18:06 – 18:12 | Salon: Toplantı Salonu]

Kutanöz bulgularla tanısı konulan bir olgu sunumu: Juvenil Dermatomiyozit

Muhammed Melikşah Taner, Müzeyyen Zeynep Altan Ferhatoğlu, Burhan Engin, Özgür Kasapçopur

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

[SS-018]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 3 | Tarih: 18.12.2021, 18:12 – 18:18 | Salon: Toplantı Salonu]

Pediatrik psoriazisli hastalarda biyolojik ilaç kullanımı: Tek merkez deneyimi

Gökhan Şahin, Fatma Aydın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Samsun

[SS-019]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 3 | Tarih: 18.12.2021, 18:18 – 18:24 | Salon: Toplantı Salonu]

Tedavi Öncesi Yüksek Sistemik İmmün-İmmün-İnflamasyon İndeks Değerleri Temporomandibular Eklem Artrosentez İşleminin Kısa Dönem Başarı ile İlişkili midir?

Efsun Somay1, Büşra Yılmaz2

1Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD
2Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD

[SS-020]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 3 | Tarih: 18.12.2021, 18:24 – 18:30 | Salon: Toplantı Salonu]

Postmenepozal Osteoporozda Fiziksel Aktivitenin Etkinliği

Duygu Kurtulus

sağlık bilimleri üniversiteisi ümraniye eğitim ve araştırma hastanesi

[SS-021]

[Sözlü Bildiri Oturumu – 3 | Tarih: 18.12.2021, 18:30 – 18:36 | Salon: Toplantı Salonu]

Paradoksal Psoriasis – Zor Bir Olgu

Elif Cansel Özçakır, Burhan Engin, Server Serdaroğlu

Post a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir